Tanzania anthem

Jambo, Jambo Bwana,             Hello, hello mister,
Habari gani,                              How are you, 
Mzuri sana.                                Fine.

Wageni, mwakaribishwa,          Foreign, you are welcome, 
Kenya yetu Hakuna Matata.     In our Kenya, there is no problem.

Kenya nchi nzuri,                        Kenya is a beautiful country,
Hakuna Matata.                         There is no problem.

Nchi ya maajabu,                      A wonderful country,
Hakuna Matata.                         There is no problem.

Nchi yenye amani,                      A country at peace,
Hakuna Matata.                          There is no problem.

Hakuna Matata,                          There is no problem,
Hakuna Matata.                          There is no problem.

Watu wote,                                  All people,
Hakuna Matata,                          There is no problem,
Wakaribishwa,                             Are welcome,
Hakuna Matata.                          There is no problem.

Hakuna Matata,                          Y'a pas de problème,
Hakuna Matata.                          Y'a pas de problème.       

Created by SANEMMA PHIL